Buurtpreventie Crabbehof – uit Dordt Centraal

Crabbehof-bewoners ruimen afval op   Een artikel uit Dordt Centraal Roger Wagemans had het gevoel dat hij meer op een vuilnisbelt leefde dan in een woonwijk. Ladingen grofvuil bij containers, zwerfafval op straat en in de bosjes. Hij is een buurtpreventieteam gestart dat het afval gaat opruimen. Het team hoopt uiteraard ook op een stukje bewustwording….

Read more