Over Buurtpreventie

Over Buurtpreventie

buurtpreventie politieZwerfafval tussen het groen, op gras, de stoep, op straat, pleinen en parken. Dumpingen rond containers of op andere plekken. Van huisvuil en ander grofvuil. In onze wijk Crabbehof is dit meer regel dan uitzondering en daar vechten wij als buurtpreventie tegen. Wij willen schone straten voor elke inwoner. Dat mensen schoon en gezond kunnen wonen, kinderen veilig kunnen spelen.

Bij het woord Buurtpreventie denk je misschien meteen aan een soort burgerwacht. Maar dit team is toch net iets anders dan de meeste buurtpreventies. Wij lopen niet rond, lettend op veiligheid en andere ongeregeldheden, maar onze focus ligt op afval. Dordrecht is een geweldige stad, maar de wijk Crabbehof heeft te kampen met een afval probleem. Elke dag weer is dit een terugkerend straatbeeld. Daarom ben ik als beheerder / coördinator in januari 2019 gestart met dit project. Daarbij lopen wij 7 dagen in de week, ook met feestdagen, in de ochtend, middag en avond. We nemen waar, melden, maar nog belangrijker, steken de handen uit de mouwen. We ruimen letterlijk, van klein zwerfvuil tot dumpingen. Elk hoekje en gaatje proberen we mee te nemen. Hoe smerig het soms ook kan zijn, we draaien ons er niet voor om en proberen te zorgen dat de straten zo schoon mogelijk blijven. We staan ook bewoners ook bij door ze te helpen of gewoon even een praatje te maken. We zijn gewoon bewoners die zich sterk maken voor zijn medebewoners. Zonder belangen en geheel vrijwillig. Omdat wij vinden dat iedereen recht heeft op een schone leefomgeving. Een vervuilde wijk gaat ten koste van gezondheid, veiligheid en dus leefbaarheid. Hiermee zijn we eigenlijk ook een uniek clubje bewoners in ons landje.

Sociaal en leefbaarheid

Wij zijn zeker geen oplossing, maar we dragen daar wel aan bij en kunnen voor onze medebewoners de pijn wat verzachten. Afval is een groot probleem en moeilijk op te lossen. Het probleem is vaker veel breder dan de vervuilers alleen. Vele factoren spelen hierbij een grote rol. Wanneer je de verkeerde combinaties bij elkaar hebt, dan heb je bijna een onoplosbaar probleem. Dat wil zeggen dat niet alleen bewoners verantwoordelijkheid hebben (wel de bron), maar ook alle andere organisaties. Wooncorporaties, gemeente, bedrijven en afvalverwerkers hebben net zo’n grote verantwoordelijkheid, maar hier is dat soms ook niet goed geregeld of worden dingen niet goed nageleefd. Je zou samen iets kunnen betekenen met elkaar, maar sinds wij begonnen zijn met het project, merken wij dat dit in de praktijk zeer moeizaam is en je je niet serieus voelt genomen. Een gemiste kans voor een schonere wijk. We hebben wel een zeer positieve ervaring met handhaving en de wijkagent. We proberen elkaar dan ook te helpen waar we voor elkaar iets kunnen betekenen.

Ook al doen wij als puinruimers het werk vrijwillig, we nemen het probleem serieus. Als kartrekker verdiep ik me in al de problemen en zeker de bewoners. Het is niet onze bedoeling om te wijzen naar iemand, we zijn ook geen agenten. We proberen bewoners bewust te maken, stimuleren en aan te spreken.

In bijna een jaar tijd hebben we al succes kunnen boeken en heb ik mijn collectie materialen kunnen uitbreiden. Het grootste gedeelte komt uit eigen budget, een ander deel hebben we in ontvangst mogen nemen. Al deze spullen dragen bij aan een schoner Crabbehof omdat we beter en veiliger ons werk kunnen doen. Onze motivatie is om als bewoner onze verantwoordelijkheid te nemen en uit te dragen op een leefbare wijk, door zelf actie te ondernemen.