ma. sep 23rd, 2019

Mijn woord al beheerder van buurtpreventie

Vanaf de oprichting in januari 2019 is er heel wat werk verzet, overleg gehad en zeker ook leermomenten. Ik ben immers met niets begonnen, maar heb wel in die tijd voeten op de bodem kunnen zetten. Het zijn momenten waarbij je ook merkt wie je de steun willen geven en dat vervolgens ook doen. Mensen die bereid zijn je die kans te geven en je een hand toereiken. Voor mij is dit zeer waardevol, evenals de vrijwilligers in het team die naast hun werk of school toch de moeite nemen om ook maar even tijd te maken de wijk schoon te krijgen.

Een ding is zeker, ik, maar ook de rest van het team werkt met liefde en plezier aan een schonere wijk. Onze motivatie zit in de kracht naar het streven, de resultaten en waardering van bewoners. Het doet goed om de plekken die vervuild waren weer schoon te zien, de schouderklopjes die je krijgt van mensen en dat er vanuit de politiek en gemeente gehoor is, en je werk ook waarderen door een fijne samenwerking.

We werken met een geheel eigen structuur. Mijn vrijwilligers hebben veel vrijheid door zelf te kiezen wanneer ze willen lopen en in de meeste gevallen ook waar. Dat maakt het voor hun ook plezierig om dit werk te blijven doen. Wel zie ik erop toe dat ze het werk veilig kunnen doen. Dat komt omdat we iets verder gaan dan het alleen ophalen van zwerfvuil.

Ook u bent verantwoordelijk voor de wijk

Natuurlijk moeten de betreffende organisaties zorgen dat we in een schone en veilige wijk kunnen leven. Maar we kunnen niet alles opschuiven naar bijvoorbeeld de gemeente. Ook wij als bewoner zijn verantwoordelijk voor een schone en veilige wijk. Hierbij moeten we ook niet alles als vanzelfsprekend zien. Een schone straat, je hebt het zelf in de hand. Ook bewoners kunnen al veel bijdragen door even iets te doen in hun eigen straat. Het hoeft niet veel tijd te kosten en veel werk. Even de handen uit de mouwen en onderhouden is dan een kwestie van een paar minuten voor een schonere straat. Spreek elkaar aan en meld overlast van vuil. Afstappen van het motto: ik ga de puin niet van een ander opruimen. Mensen moeten zich bewust worden van wat zij allemaal op straat gooien en dat dat niet kan. De mentaliteit moet veranderen. Pas dan heb je de sleutel in handen om overlast tegen te gaan. Daarnaast is het ook belangrijk dat wooncorporaties beter inspelen op dit probleem. Want dumpingen van afval ontstaan al in hun complexen. Ook deze hebben op dit gebied nog heel wat werk te verzetten.