ma. sep 23rd, 2019

Een begrip en belang voor de wijk geworden

Buurtpreventie crabbehof is in een half jaar tijd op moment van schrijven, echt een onderdeel van van de wijk geworden. Een burgerinitiatief die klaar staat voor elke inwoner van Crabbehof, betreft het afval, sociale omgang met mensen door actief de handen uit de mouwen te steken.

Dat het gewaardeerd wordt blijkt uit de medewerking van Gemeente, politie, handhaving, bvd en organisaties die ons letterlijk een hand toereiken. Maar ook, heel belangrijk, de positieve reacties die we ontvangen op straat van bewoners zelf. En dat laatste, daar doen we het voor. We willen de pijn wat betreft afval verzachten bij mensen.

We hebben al heel wat afval geruimd, van gewoon zwerfvuil tot dumpingen en bergen afval door opengereten vuilniszakken. We hebben al heel wat gemeld aan o.a gemeente dat in de meeste gevallen goed en snel is verholpen. We hebben ook al heel wat voor elkaar kunnen krijgen en het heeft effect.

Wij lopen 7 dagen in de week. Problemen met afval doet dat immers ook. We kunnen hierdoor steeds efficiënter, sneller en beter te werk gaan. Met de juiste middelen en samenwerking kunnen we er alleen maar op vooruit gaan. Dit is voor groot belang in de wijk Crabbehof.

Het team is nog klein, vrijwilligers werven is moeilijk, zeker als het gaat om het opruimen van iemand anders zijn afval. Jammer, maar ergens begrijp ik die overweging wel. Toch blijf ik benadrukken dat wij als bewoners ook een verantwoordelijkheid hebben voor een schone leefomgeving en niets alles als vanzelfsprekend moeten zien: de maatschappij dat ben jij.

Los van dat, strijden wij als team vrijwillig tegen het afval. Opgegeven of niets doen is niet ons motto. Wat we zien halen we direct van straat, hoe smerig het ook is af en toe. We maken mensen bewust, stimuleren ze en helpen altijd met een sociale insteek. Wie gedacht of gehoopt had dat dit maar iets tijdelijk was die had het mis. Wat ik van begin af aan gezegd heb, als ik mijn tanden erin zet hou ik vast.

We hebben de wijk leren kennen, de wijk en organisaties hebben ons leren kennen. In alles wat we doen, gebeurt met kleine stapjes. We willen voorkomen dat we meteen in het diepe springen en niet weten hoe diep het is. Ik denk dat we nu wel op een punt zijn waar we veel hebben kunnen aftasten en genoeg weten waar onze mogelijkheden liggen. Hiervan zullen wij gebruik maken om van onze mooie stad Dordrecht een schonere wijk te krijgen.

Maar het is een kwestie van lange adem, geduld en sterk in je schoenen staan op alle fronten. Hoewel wij de puinruimers zijn, ligt de sleutel bij vervuilers zelf. Hier heb je gedragsverandering voor nodig. Dat lukt alleen maar door een positieve benadering, toch confronterend gesprek waarbij je de ogen bij iemand kunt openen. En ook dit kost tijd, maar we zijn er steeds meer mee bezig.

Voor Crabbehof zijn we naast belang ook een begrip geworden. Daar zijn we iedereen dankbaar voor. De waardering en erkenning doen ons goed. Dat er effecten zichtbaar zijn geeft voldoening. Als gewone inwoner van crabbehof zijn we trots en blij op hetgeen wij kunnen en mogen doen voor een schoner straatbeeld.