Buurtpreventie Crabbehof

voor een schone en sociale woonwijk

Vrijwilligers

Wij doen alles op vrijwillige basis. Niemand uit het team ontvangt inkomsten voot het werk. Wij geven om onze stad en leefomgeving. Elke financiële vergoeding wijzen we af.

Sociaal doel

Als buurtpreventie vinden wij het belangrijk om een zeer sociale omgang met onze bewoners te hebben.  Elke inwoner is voor ons even belangrijk en we helpen graag.

Strijdt afval

Crabbehof is een wijk met een groot afval probleem. Dat is ook hetgeen waar wij tegen strijden. Wij zijn geen ‘burgerwacht’ maar zijn bezig met een schonere wijk te krijgen

Elke dag

Afval kent geen tijd en dagen. Dus wij kennen die ook niet. wij zijn 7 dagen in de week actief, met verschillende rondes per dag. Ochtend, middag en avond lopen wij op straat.

In het belang voor Crabbehof en zijn bewoners

Een schone straat heb jezelf in de hand. Bewustwording en de verantwoordelijkheid nemen voor de leefomgeving

In januari 2019 zijn wij officeel van start gegaan met het project Buurtpreventie Crabbehof. Dit na veel ergernis van de groeiende puinhopen in de wijk. Het afvalprobleem is een moeilijk probleem met verschillende factoren. Toch zijn wij van mening dat ook bewoners zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor een gezonde leefomgeving en niet alles als vanzelfsprekend zien.

Samenwerking met gemeente, politie en handhaving

Onze doelstelling is niet als burgerwacht of als soort van politieagent rond te lopen maar zoeken juist verbinding met bewoners. Toch werken wij samen met gemeente Dordrecht om onze doelen te verwezenlijken. Ook is het belangrijk goede contacten te onderhouden met politie en handhaving.

Voor ons zijn deze partijen enorm belangrijk om ons werk goed en ook veilig te kunnen doen. We zijn deze dan ook heel dankbaar voor de medewerking en steun die we nodig hebben in de strijd tegen het afval.

Alle communicatie verloopt via de beheerder

Zwerfvuil kan minder

Naast dumpingen van afval hebben we in de wijk Crabbehof ook te maken met veel zwerfvuil. Dit kan en moet minder. We hebben daarom 8 adoptiebakken op verschillende plekken en proberen mensen dan ook te stimuleren om hiervan gebruik te maken. Blikjes, flessen, snoeppapiertjes, broodzakken en ga maar door, het wordt massaal op de grond gegooid onder het wandelen, fietsen en zelfs vanuit de auto. Zo proberen wij ook jongeren te bereiken en bewust te maken met wat ze vaak achter laten op straat na het chillen. Het maakt ons niets uit of je lekker met een groepje staat, als je plezier hebt dan is het voor ons prima. Maar het gooien van afval op de grond is onnodig en dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Ons motto klinkt dan ook “chillen met je groep, ruim op je troep”. We denken dat je er ook niet op zit te wachten als een vreemde jouwn slaapkamer komt bevuilen, waarom buiten dan wel?

Gesteund door Beter Voor Dordt

Check it out

Met steun van gemeente

CHECK IT OUT

Met steun van Handhaving

CHECK IT OUT

Wat doen we precies?

Buurtpreventie Crabbehof zit in een wat ander jasje dan de andere buurtpreventie teams. Onze doelstellingen zijn een sociale omgang met elkaar en de nadruk op een schone wijk. Elke inwoner is voor ons gelijk en gaan altijd op een respectvolle manier met elkaar om.  Onze wijk kan schoner, wat uiteindelijk ook ten goede komt voor veiligheid, gezondheid en leefbaarheid.

We ruimen dagelijks zwerfvuil, dumpingen van huisvuil, opengescheurde vuilniszakken etc. Kortom, we zijn echte puinruimers die de handen uit de mouwen steken.

Niet klagen
maar doen

We melden dumpingen van grofvuil of ander afval aan o.a. de gemeente. Zaak is dat het afval zo snel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnt. Al het afval brengen we ook in beeld, bewust.

Waarnemen is
ook delen

Wij maken graag een sociaal praatje of willen je verder helpen aan informatie. We zijn gewone burgers die verbinding zoeken met andere burgers. Respectvol met elkaar omgaan.

Respect geven
respect krijgen

Versterk ons team. Wordt jij onze vrijwilliger?

Mensen uit ons team

Buurtpreventie Crabbehof is nog een klein team en de mensen die tot op heden beschikbaar zijn, lopen niet elke dag. Ze zijn beperkt inzetbaar door hun werk en school. Het zijn kanjers, ze dragen een steentje bij aan een schonere leefomgeving

Roger

Beheerder

7 dagen in de week actief op straat en achter de schermen


Micheal

mede beheerder

Buddy van beheerder en op straat of achter de schermen


Neizeth

Vrijwilliger

Enthousiast en doet naast dit nog ander werk.


Angelo

Vrijwilliger

Waar-nemende rondes. Heeft veel ander wek hiernaast


Janneke

Vrijwilliger

Heeft drukke agenda. Altijd leuk als ze de kleine meeneemt


Jij

Op zoek

Wij zoeken altijd nog versterking voor ons team. Ben jij die persoon?


Opgericht

januari 2019

Doel

Schone wijk

Sociale

insteek

Laatste nieuws

 

Contact

Voor vragen, opmerkingen of sugesties kun je altijd contact met ons opnemen.  Direct contact 06-11405941

Tussen 12.00 en 15.00 is beheerder meestal niet bereikbaar