Een schoner crabbehof is beter voor dordt

Crabbehof is een schitterende wijk om te leven. We hebben ongeveer 8530 bewoners met een grote diversiteit. Een herkenbaar plekje uit deze wijk is Crabbehofpad met het mooie kasteeltje. Een ander leuk parkje is het spoorpark waar je kunt spelen, ontspannen en sporten. Tussen de verschillende type woningen zijn er leuke plantsoenen. 

Een wijk waar ik als beheerder van het buurtpreventie team in 1998 ben komen wonen. Dit wonen doe ik er met veel plezier en naast dat ik trots ben op de wijk, geef ik ook veel om de bewoners. Het klinkt misschien wat ‘bezitterig’ maar ik noem het mijn wijk en mijn medebewoners. Misschien komt het omdat ik in al die jaren die ik er woon, het nodige heb zien veranderen of juist hetzelfde is gebleven. Ik voel me een met crabbehof en op de dag van vandaag wil ik de mensen en de stad iets terug geven: een schonere wijk.

buurtpreventie crabbehofAl jaren kampen we met een groot probleem dat dagelijks onze straten onaantrekkelijk maken, onveilig en ongezond. Afval in vele soorten en maten, van klein zwerfafval tot groot grofvuil. Zwerfafval in het groen, op de stoep en op straat, grofvuil gedumpt naast containers of verstopt op andere plekken. Er veranderde niets aan deze problemen en daarom ben ik in januari, officieel in februari 2019 begonnen om hier tegen te strijden. Ik richte een eigen burgerinitiatief op om actief de handen uit de mouwen te steken. Buurtpreventie kwam van de grond met de focus op het afval, dus niet als een soort burgerwacht of te gaan wijzen naar mensen, maar actief het afval te ruimen en te melden. Ik vind dat elke inwoner recht heeft op een schone en gezonde leefomgeving.

 

Lange adem maar niets is onmogelijk, durf te doen

Het aanpakken van een afvalprobleem in een wijk is een kwestie van een hele lange adem, maar eigenlijk is hier niets onmogelijk. Het belangrijkste en tevens ook de moeilijkste opgave is het bereiken en veranderen van de mentaliteit van mensen. Hier spelen de bewoners en zeker ook de wooncorporaties zeker een hele grote rol. Naast deze zijn ook de politiek, gemeente en afvalverwerker van groot belang. Wanneer al die partijen zaken niet goed op elkaar afstemmen, dan heb je een cocktail voor extra overlast op het gebied van afval. Als buurtpreventie Crabbehof is er een rol weggelegd om de wijk schoon te krijgen. We zijn niet dé oplossing maar dragen wel bij aan het schoonmaken van de wijk. Naast actief ruimen is er ook een boodschap die ik wil uitdragen; mensen bewust maken dat ook wij als bewoners een verantwoordelijkheid hebben en elk een steentje kunnen bijdragen aan een schoner Crabbehof.

Over het algemeen ben ik met mijn project 7 dagen in de week actief, van ochtend tot in de avond. In de zomertijd maak ik 4 tot 5 rondes, de wintertijd ca. 3 rondes per dag. Er zijn 3 verschillende soorten rondes die ik maak. Een waarnemende ronde, waarbij ik kijk waar het meeste afval ligt en gebreken meld in de openbare ruimte. Een andere ronde is de ruimende ronde, waarbij ik te voet door een deel van de wijk loop, waarbij ik me vooral focus op zwerfvuil te ruimen. De laatste is de container marathon, waarbij ik met de fiets langs alle containers in de wijk ga om dumpingen te ruimen.

Marco stamDat mijn project geen overbodige luxe is blijkt in wat ik dagelijks in beeld breng op Social media. Daar laat ik veel van de vervuiling zie. Dat het zin heeft ook, want sinds ik actief ben in crabbehof is het afval afgenomen. Toch was het nog niet genoeg en ik de tweede helft van het eerste jaar heb ik me hard gemaakt voor verdere acties om Crabbehof schoner te krijgen. Dit is ook niet zonder slag of stoot gegaan. Het begon met een hele eenvoudige vraag, de sleutel van de ondergrondse containers. Maar zo eenvoudig was het niet. HVC werkte hier niet in mee en vanuit de gemeente Dordrecht kwam de hulp hiervoor ook niet echt van de grond. Er ontstond zelfs een ophef, ook dat er een goed alternatief vanuit gemeente uit bleef. Voor mijn team was het genoeg om na het neerleggen van een deel van het werk, later helemaal te stoppen. Ik was nooit kritisch en hield een mening altijd voor me, maar dat veranderde met de sleutelschande. Koste wat kost zette ik het probleem met een grote vlek op de kaart. Dat was niet voor niets. Het afval probleem kwam weer op de politieke agenda te staan. Met wethouder Marco Stam onderhield ik contact. Uiteindelijk kwamen er handreikingen op tafel. Zo kreeg ik ondersteuning van BST die dagelijks door de wijk, maar ook wielwijk en krispijn rijdt. Deze zorgen ervoor dat al het afval dat ik niet kwijt kan en grofvuil dat gedumpt is, opgehaald wordt. Een ander alternatief van de wethouder was een eigen container waar ik klein grofvuil in kan opslaan. Deze container zal er begin 2020 komen. Het is hierbij belangrijk dat mensen zich beseffen om hier niets bij te dumpen, het is geen stortplaats en millieustraat. Het gaat om de bestwil van de wijk, om deze schoon te krijgen en niet een probleem hier gaan maken. Want dan moet dit alternatief weer weg, ik wil bij deze container geen narigheden.

handhavingIn een jaar tijd sinds mijn project is er een hoop gebeurd en niet voor niets. Er is een duidelijk verschil met toen ik begon en nu. Crabbehof ziet er schoner uit. Zelf blijf ik de strijd tegen het afval onverminderd voort zetten, want we zijn er nog lang niet. Er is nog een lange weg te gaan om het nodige te bereiken. Hierin kan de politiek veel betekenen, maar vooral ook de bewustwording bij mensen is een van de moeilijkste opgave in dit geval. Men zal moeten beseffen dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn leefomgeving en de mentaliteit moet veranderen. Als dit uit blijft dan zal het probleem met afval een blijvend iets zijn. Ik hoop dat ik ook daar nog het nodige in kan betekenen, want ik ben er voor mijn wijk en voor mijn bewoners.

Kritisch geweest, maar nu met de stroom mee

In het laatste half jaar ben ik nogal kritisch geweest. Reden om alles en iedereen te mobiliseren en het nodige op gang te brengen. Dat is gelukt want dit heeft zijn effect gehad op verschillende partijen en de politiek. Het heeft voor mij bloed, zweet en tranen gekost. Voor mezelf is het nu de tijd om de rust weder te laten keren en met de stroom mee te gaan. Hierbij moeten inwoners zich ook beseffen dat alle acties die op handen zijn, niet voor niets worden gedaan en we echt ook zelf iets moeten doen aan het probleem. Iedereen spant zich in om de wijk schoon te krijgen, en daar kan elke inwoner iets in betekenen dit schoon te houden. Alle hulp is immers niet blijvend en vergeet niet, het kost ontzettend veel geld.